Abbeville Kraj v Franciji.

abvíl

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črka e se zlasti na koncu ne izgovarja.
Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno: Musset [misé].