Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsAhmet Davutoğlu Turški politik.

áhmet davutóglu

Turško črko ğ, ki je v turškem jeziku izgovorjena oslabljeno, izgovorimo s slovenskim fonemom g. (gl. Slovenski pravopis 2001, preglednica za turški jezik.)