Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsAlexandre Lacazette   Francoski nogometaš.

aleksándər lakazét

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francoske končne polglasnike vedno prestavimo za zlog nazaj: Sartre, Grenoble …