Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsAndrula Vasiliu Ciprska političarka.

andrúla vasilíju

ang. Androulla Vassiliou

V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Ανδρούλλα Βασιλείου prečrkujemo fonetično (prim. pravopisno razpredelnico za novogrško pisavo, člen 1108):
dvojne soglasnike zamenjujemo z enojnimi;
dvočrkje ou izgovorimo u.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.