Arkansas Zvezna država v ZDA.

arkánsas   

Uporabljamo ustaljeno podomačeno izgovarjavo; angleško je [árkənso].

Ašraf Gani Afganistanski politik.

ašráf gáni

Augusta Ameriški kraj.

ogásta 

Avigdor Liberman Izraelski politik.

avigdór líberman

Bahmut Kraj v Ukrajini.

bahmút; iz bahmúta, v bahmútu

iz Bahmuta, v Bahmutu

Bernard Sanders Ameriški politik.

bǝrnard sêndǝrs

Bilogorivka Kraj v Ukrajini.

iz Bilogorivke, v Bilogorivki

iz Bilogorivke, v Bilogorivki

Biontech Nemško podjetje.

bajóntek

Boris Nemcov Ruski politični oporečnik.

bóris nemcôv 

Pri prevzemanju iz ruskega jezika ne upoštevamo izgovora nenaglašenih o s fonemom a oziroma nenaglašenih e s fonemom i. Osebno ime Boris tudi naglasno podomačimo. (Rus. /barís/).

Boston Mesto v ZDA.

bóston           

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Broadway Ulica v New Yorku.

bródvej                   

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Brovari Kraj v Ukrajini.

brovarí; iz brovaríja, v brovarí

iz Brovarija, v Brovari

Calgary Mesto v Kanadi.

kálgari 

Calin Popescu-Tariceanu Romunski politik.

kalín popésku taričánu

Canberra Mesto v Avstraliji.

kanbêra

Carles Puigdemont Katalonski politik.

kárles pudždemón

Črkovna zveza ig se v katalonskem jeziku izgovori kot č, pred zvenečim glasom pa s svojo zvenečo različico, fonemom dž. V besedi mont se t ne izgovori.

Carmen manet Slovenski ženski pevski zbor.

kármen mánet

Charles Michel Belgijski politik.

šárl mišél

Po francosko, zato ne: [čarls].
V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francosko dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Končnica -es je nema, če ni naglašena.
Končni soglasniki so večinoma nemi, l pa navadno ostane v izgovoru (Meribel [meribél], Paul [pól], Claudel [klodél] …).

Charlotte Mesto v ZDA.

šárlot, v šárlotu 

Tako kot krajevno ime se izgovori tudi žensko ime. V slovenščini je veliko imen, ki smo jim ob podomačitvi spremenili spol ali število ali oboje (npr. Helsinki, Chelsea).

Claudio Abbado Italijanski dirigent.

kláudio abádo

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors