Abdul Latif Rašid Iraški politik.

ábdul latíf rašíd

Al Rajan Kraj v Katarju.

al raján

ang. Al Rayyan

Treba je izhajati iz izvirnih arabskih imen. Arabski jezik je sicer zelo kompleksen, obstaja tudi več različic izgovora, ob tem, da je ob angleškem prečrkovanju mogoče zaslediti tudi francosko.

Al Vakra Kraj v Katarju.

al vákra

ang. Al Wakrah, Al Wakra

Treba je izhajati iz izvirnih arabskih imen. Arabski jezik je sicer zelo kompleksen, obstaja tudi več različic izgovora, ob tem, da je ob angleškem prečrkovanju mogoče zaslediti tudi francosko.
Izpuščamo le tisti končni H, ki zaznamuje ženski spol (npr. mesto Fallujah = Faludža; prim. Gizeh – Gíze > Giza).

Anaheim Mesto in istoimenski klub v Združenih državah Amerike.

énehajm

Andonis Focis Grški košarkar.

andónis fócis

ang. Antonis Fotsis

V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Αντώνης Φώτσης prečrkujemo fonetično (prim. pravopisno razpredelnico za novogrško pisavo, člen 1108):
ντ med samoglasnikoma je nd;
τσ je c.

Andrea Moško ime.

andréa, andrée

Andree

Angela Nanetti Italijanska pisateljica.

ándžela nanéti

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
G pred e ali i izgovarjamo dž.

Angers Kraj v Franciji in istoimenski nogometni klub.

anžé, anžêja, v anžêju, iz anžêja

Angersa, v Angersu, iz Angersa

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux [žirodú], Serge [sêrž]).
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
Če se osnova samostalnika v govoru konča na -e, jo pri sklanjanju podaljšamo z j.

Árpád Schilling Madžarski režiser.

árpad šíling

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta.

Arvo Pärt Estonski skladatelj.

árvo pêrt, árva pêrta

V estonskem jeziku je naglašen prvi zlog.
Črko ä izgovorimo e.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Asiago Kraj v Italiji in istoimenski hokejski klub.

azjágo

V italijanskem jeziku črko s izgovarjamo kot z pred zvenečimi soglasniki in med samoglasnikoma.

Aškelon Kraj v Izraelu.

aškelón

Avdiivka Kraj v Ukrajini.

avdíjivka

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.

Bad Gastein Kraj v Avstriji.

badgastájn

St v nemščini izgovarjamo kot št na začetku besede, zato ni [badgaštajn].

Balmoral Grad na Škotskem.

balmóral

Belgorod Kraj v Rusiji.

bélgorod

Ohranjamo izvirno naglasno mesto.

Bruno Latour Francoski filozof.

brinó latúr, brinója latúra

Brunoja Latoura

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francosko črko u izgovorimo i: Tartuffe [tartíf], buffet [bifé] je bife.
Dvočrkje ou izgovorimo z u.

Če se osnova tujega imena v govoru konča na -ó, jo pri sklanjanju podaljšamo z j.

Calais Mesto v Franciji.

kalé, kalêja

Calaisa

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ai izgovorimo e.
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi, izjema je -s, ki ga včasih beremo (Reims [réms]), včasih ne (Rennes [rén]).

Chemnitz Kraj v Nemčiji.

kémnic

Daniel Evans Britanski teniški igralec.

dênjel évans

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors