Anatolij Fedoruk Ukrajinski politik.

anatólij fedorúk, anatólija fedorúka

Andrej Grah Whatmough Slovenski finančni pravnik.

andrêj gràh vótmov, andrêja gráha vótmova    

2. sklon Andreja Graha Whatmougha

Andrij Sadovi Ukrajinski politik.

andríj sadôvi, andríja sadôvega

Aung San Su Či Mjanmarska političarka, prejemnica Nobelove nagrade za mir.

áung sán sú čí

César Franck Francoski skladatelj in orglavec belgijsko-nemškega rodu.

sezár fránk

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črko c pred e, i ali y izgovorimo s: Cézanne [sezán], Cyrano [siranó].
S med samoglasnikoma izgovorimo kot z (Toulouse [tulúz-]).

Christian Ihle Hadland Norveški pianist.

krístjan íle hádland

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Christophe Deloire Generalni direktor organizacije Novinarji brez meja.

kristóf deluár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom k, če so besede grškega izvora: Christophe [kristóf], Christian [kristján].

Denis Šmigalj Ukrajinski politik.

dénis šmigálj, dénisa šmigálja

Dmitro Kuleba Ukrajinski politik.

dmítro kuléba, dmítra kulébe

Donbas Premogovni bazen v Ukrajini, poimenovan po reki Donec.

donbàs, v donbásu

Beseda Donbas je prekrivanka, ki je nastala iz Doneškega bazena. Ta je tudi eksonim, zato je uporaba Doneškega bazena namesto Donbasa priporočljivejša.

Eugène Émile Paul Grindel Francoski nadrealist.

ežên emíl pól grindél

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).
Dvočrkje au izgovorimo kot o.

Irina Venediktova Ukrajinska političarka.

irína venedíktova, iríne venedíktove

Irina Vereščuk Ukrajinska političarka.

irína vereščúk, iríne vereščúk

Ivan Franko Ukrajinski pesnik in pisatelj.

ívan fránko, ívana fránka

Jean-Baptiste le Rond d’Alembert Francoski glasbeni teoretik.

žán batíst lǝ rón dalambêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
Francosko ime Baptiste izgovorimo brez p: [batist].
Če em ni pred samoglasnikom, izgovorimo am: Embrun [ambrén].

Jean-François Paillard Francoski dirigent.

žán fransuá pajár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu besede.
Končni soglasniki so večinoma nemi.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Zveza ill se izgovori z j.
Francosko črko ç izgovorimo s fonemom s.

Jean-Philippe Rameau Francoski baročni skladatelj in glasbeni teoretik.

žán filíp ramó

V francoskem jeziku je vedno naglašen zadnji zlog besede.
Zveza eau se izgovori z o.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).

Jurij Ignat Ukrajinski politik.

júrij ignát, júrija ignáta

Lesja Ukrajinka Ukrajinska pisateljica.

lésja ukrajínka, lésje ukrajínke

Marián Milčák Slovaški pesnik, literarni znanstvenik in prevajalec.

márjan mílčak

V slovaškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu besede.

Generic selectors
Zgolj natančno ujemanje
Išči po geslu
Išči po vsebini
Filtri
Albanščina
Angleščina
Arabščina
Italijanščina
Korejščina
Nemščina
Španščina