Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsCalais Mesto v Franciji.

kalé, kalêja

Calaisa

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ai izgovorimo e.
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi, izjema je -s, ki ga včasih beremo (Reims [réms]), včasih ne (Rennes [rén]).