Hollywood Četrt v Los Angelesu.

hólivud

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Jack Kerouac Ameriški pisatelj.

džêk kêruak 

Jack Straw Britanski politik.

džék stró, džéka strója

Pazimo tudi na pravilen izgovor v odvisnih sklonih, napačno: [stróa/strôva].

Jared Kushner Ameriški poslovnež in politik.

džêred kúšner

Joe Biden Ameriški politik.

džó bájden, džója bajdna

2. sklon Joeja Bidna

 V sklonu Bidna [bájdna].

John Dalli Malteški politik.

džòn dáli

Kevin Rudd Avstralski politik.

kévin rád

Kurt Vonnegut Ameriški pisatelj.

kǝrt vónegat 

Leeds Kraj v srednji Angliji.

líts

Lorin Maazel Ameriški violinist in dirigent francoskega rodu.

lórin mazél

Tak izgovor navaja tudi EBU-jev računalniški izgovorni slovar.

Máire Geoghegan-Quinn Irska političarka.

máure gôjgən kvín

Mariah Carey Ameriška pevka.

marája kêri

Melbourne Mesto v Avstraliji.

mélbәrn

Pravopisni slovar 2001 navaja izgovor s polglasnikom ob r-ju [mélbәrn], pravopis 2003 pa izreko z u-jem pred r-jem [mélburn]. Svetujemo prvo izgovorno možnost, torej [mélbәrn], prid. [mélbәrnski] (prim. brošura Pomembnejše novosti iz pravopisa 2001, str. 48).

Miami Mesto v ZDA.

majêmi

Dopustimo lahko izgovor s širokim e-jem, čeprav je v pravopisnem slovarju 2001 zapisan ozek e [majémi].

Michael Bramos Grški košarkar.

májkl brámos

Michigan Ameriška zvezna država.

míšigen

Missouri Ameriška zvezna država.

misúri

Pravopisni slovar 2001 poleg pisne oblike Missouri navaja tudi podomačeni zapis Misuri, izgovor s s-jem pa navajajo tako domači kot tuji priročniki (prim. pravopis 2001, Dudnov in Longmanov izgovorni slovar).

New Hampshire Mesto v ZDA.

njú   hêmpšir 

Nick Clegg Britanski politik.

ník klég

Prevzeta imena praviloma izgovarjamo z ozkimi naglašenimi e-ji oz. o-ji.

Novi Južni Wales Zvezna država v Avstraliji.

novi južni vêls

V slovenščini uporabljamo ustaljen podomačen izgovor,
angleški izgovor je [wêjlz].