Aalborg Kraj na Danskem.

ólborg

Danski dvojni samoglasnik a izgovarjamo kot o.

Connie Hedegaard Danska političarka.

kóni hédegór

Danski dvojni samoglasnik a izgovarjamo kot o.