Alvar Aalto Finski arhitekt.

álvar álto

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Frans Eemil Sillanpää Finski pisatelj.

frans emil sílanpe, fransa emila sílanpeja

Naglas v finskem jeziku je vedno na prvem zlogu.
Finsko črko ä izgovorimo s fonemom e. Dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Jan Sibelius Finski skladatelj.

ján sibélijus

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu. Priimek skladatelja je švedski. Ko je živel v Parizu, je prevzel francosko obliko imena Jean. Svetujemo ustaljeno ime Jan.

John Storgårds Finski dirigent.

jón stórgords

Jyväskylä Kraj na Finskem.

iz Jyväskyläja, v Jyväskyläju 

Naglas v finskem jeziku je vedno na prvem zlogu.
Finsko črko ä izgovorimo s fonemom e.

Kalle Rovanperä Finski voznik relija.

kále rôvanpere, káleja rôvanpereja

Naglas v finskem jeziku je vedno na prvem zlogu.
Finsko črko ä izgovorimo s fonemom e.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni o stoji pred v-jem, ga izgovorimo široko.

Martti Ahtisaari Finski politik.

márti áhtisari

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Finske dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Matti Vanhanen Finski politik.

máti vánhanen

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.

Meeri Räisänen Finska hokejistka.

mêri rêjsenen

Naglas v finskem jeziku je vedno na prvem zlogu.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko. Dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Olli Määttä Finski hokejist.

óli méte, ólija méteja

Naglas v finskem jeziku je vedno na prvem zlogu.
Finsko črko ä izgovorimo s fonemom e. Dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Olli Rehn Finski politik.

óli rén

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Sauli Niinistö Finski politik.

sáuli níniste, sáulija nínisteja

Saulija Niinistöja

V finskem jeziku je vedno naglašen prvi zlog.

Tarja Halonen Finska političarka.

tárja hálonen

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors