Stockholm

stókholm

V švedskem jeziku se s pred p in t izgovori kot s.

Stožice

stóžice

Izgovor z ozkim o-jem je označen v drugi knjigi Krajevnega leksikona Slovenije 1971; tega kraja ni ne v leksikonu Slovenska krajevna imena 1985 ne v pravopisnem slovarju 2001 ne v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja (ker od leta 1974 ni več samostojno naselje?).
Etimologija ne odgovori na vprašanje o kvaliteti o-ja, s stališča naglasoslovja pa je tu verjetneje pričakovati ozki o.

Štanjel Kraj v Sloveniji.

štánjeu̯, štánjeu̯ci, štánjeu̯ski

Naglas na a in izgovor z u̯ je v pravopisnem slovarju 2001 in leksikonu Slovenska krajevna imena; prim. tudi Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja.

Tbilisi Glavno mesto Gruzije.

tbilísi

Naglašen je drugi i.

Ternopilj Kraj v Ukrajini.

ternópilj; iz ternópilja, v ternópilju

iz Ternopilja, v Ternopilju

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.
Pri zapisu in izgovoru imen krajev, ki niso eksonimi, upoštevamo prečrkovano ukrajinsko ime, npr. Berdičiv (Берди́чів) in ne Berdičev, Ivano-Frankivsk (Іва́но-Франкі́вськ) in ne Ivano-Frankovsk, Mikolajiv (Микола́їв) in ne Nikolajev.
Mehka znaka (ь in ъ) opuščamo, samo za l in n ga (navadno) zamenjamo z j, npr. Mariupolj, Gostomelj, Borispilj, Šmigalj, Irpinj.

Tigraj Etiopska pokrajina.

tigráj 

Timava Kraška reka v severovzhodni Italiji.

timáva

Čeprav je v marsikateri turistični brošuri ime zapisano kot Timav, svetujemo obliko, kakršna je normirana v Slovenskem pravopisu.

Ukrajina

ukrajína, ukrajínski

V zbornem jeziku (javni govorni položaj) je naglas na i-ju, ne na u-ju.

Užgorod Kraj v Ukrajini.

úžgorod; iz úžgoroda, v úžgorodu

iz Užgoroda, v Užgorodu

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Užgorod Kraj v Ukrajini.

úžgorod; iz úžgoroda, v úžgorodu

iz Užgoroda, v Užgorodu

Pri ukrajinskih krajevnih imenih upoštevamo v slovenščini uveljavljena in ustaljena imena, t. i. eksonime (Lvov, Kijev, Harkov, Zaporožje), kot so zapisana v Pravopisu, Slovarju slovenskih eksonimov in Ukrajinsko-slovenskem slovarju, seznam krajev je tudi v Jezikovni svetovalnici.

Vancouver Mesto v Kanadi.

vankúvǝr 

Varšava

varšáva

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

Vejle Kraj na Danskem.

vájle, vájleja

Vejleja

Dansko dvočrkje ej večinoma izgovorimo aj.

Velika Britanija  Država v Evropi.

vélika británija

Z naglasom na prvem zlogu pravilno izgovarjamo večino podobnih primerov, pri katerih uporabljamo določno obliko pridevnika.

Velika planina

vélika planína

Z naglasom na prvem zlogu pravilno izgovarjamo večino podobnih primerov, pri katerih uporabljamo določno obliko pridevnika.

Veliki Burluk Kraj v Ukrajini.

véliki burlúk; v vélikem burlúku

v Velikem Burluku

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.

Velikovec Kraj na Koroškem.

velikôvec

V Slovenskih krajevnih imenih na avstrijskem Koroškem Pavla Zdovca (2008) je poleg Velikôvec tudi Velikóvec.
Ker pa naglašeni o stoji pred v-jem, ga v zborni slovenščini izgovorimo široko.
Tako je tudi v pravopisnem slovarju 2001.

Vevče Naselje na vzhodu Ljubljane.

vêvče

V leksikonu Slovenska krajevna imena je sicer krajevno ime Vevče obravnavano kot izgovorna dvojnica – z naglašenim širokim ali ozkim e-jem: [vêvče/vévče].
V pravopisnem slovarju 2001 je naveden le še izgovor s širokim naglašenim e-jem, ki je tudi v leksikonu zapisan na prvem mestu.
Samo široki naglašeni e je tudi v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja.

Vinica Kraj v Ukrajini.

vínica

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Vinica Kraj v Ukrajini.

vínica; iz vínice, v vínici

iz Vinice, v Vinici

Pri ukrajinskih krajevnih imenih upoštevamo v slovenščini uveljavljena in ustaljena imena, t. i. eksonime (Lvov, Kijev, Harkov, Zaporožje), kot so zapisana v Pravopisu, Slovarju slovenskih eksonimov in Ukrajinsko-slovenskem slovarju, seznam krajev je tudi v Jezikovni svetovalnici.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors