Sofija Glavno mesto Bolgarije.

sófija

Solkan Kraj v Sloveniji.

sou̯kán, v sou̯kánu, iz sou̯kána, sou̯kánski, sou̯kánec, sou̯kánka 

v Solkanu, iz Solkana, solkanski, Solkanec, Solkanka

V pravopisnem slovarju 2001 in leksikonu Slovenska krajevna imena najdemo tako izgovorno različico z naglasom na a [sou̯kán] kot različico z naglasom na o [sôu̯kan].
Svetujemo poknjiženo in bolj uporabljano izgovorno različico z naglasom na drugem zlogu [sou̯kán].

Sønderborg Kraj na Danskem.

sénderborg

Dansko črko ø izgovorimo s fonemom e.

stadion Al Tumama Stadion v Katarju.

stádijon al tumáma

ang. Al Thumama

Treba je izhajati iz izvirnih arabskih imen. Arabski jezik je sicer zelo kompleksen, obstaja tudi več različic izgovora, ob tem, da je ob angleškem prečrkovanju mogoče zaslediti tudi francosko.

stadion Mineirao Mestni stadion Mineirao v Belo Horizonteju v Braziliji.

stádion minejráo

Stockholm

stókholm

V švedskem jeziku se s pred p in t izgovori kot s.

Storklinten Kraj na Švedskem.

stórklinten

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
S se pred p in t izgovori kot s: Stockholm [stókholm].

Stožice

stóžice

Izgovor z ozkim o-jem je označen v drugi knjigi Krajevnega leksikona Slovenije 1971; tega kraja ni ne v leksikonu Slovenska krajevna imena 1985 ne v pravopisnem slovarju 2001 ne v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja (ker od leta 1974 ni več samostojno naselje?).
Etimologija ne odgovori na vprašanje o kvaliteti o-ja, s stališča naglasoslovja pa je tu verjetneje pričakovati ozki o.

Strasbourg Kraj v Franciji.

strazbúr

Ime tega mesta izgovarjamo po francoskih izgovornih pravilih.
V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Končni soglasniki so večinoma nemi.
Dvočrkje ou izgovorimo kot u.
Kadar sta v zapisu skupaj en nezveneč in en zveneč glas, se v izgovoru prvi vedno prilagodi drugemu glede na zvenečnost: izgovarjamo torej [strazbúr], [glazba] ...

Suhorica Potok v Sloveniji.

suhórica

Potok Suhórica navaja že Krajevni leksikon Slovenije (Savnik, 1968, str. 266).

Suhorje Kraj v Sloveniji.

suhórje, na suhórju

na Suhorju

Tako je v pravopisnem slovarju 2001 in leksikonu Slovenska krajevna imena.

Svetina Kraj v Sloveniji.

svétina, na svétini, s svétine

na Svetini, s Svetine

Tako je v leksikonu Cankarjeve založbe Slovenska krajevna imena (1985).

Swansea Mesto na Walesu.

svónzi

Štanjel Kraj v Sloveniji.

štánjeu̯, štánjeu̯ci, štánjeu̯ski

Štanjelci, štanjelski

Naglas na a in izgovor z u̯ je v pravopisnem slovarju 2001 in leksikonu Slovenska krajevna imena; prim. tudi Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja.

Târgoviște Kraj v Romuniji.

tirgôvište

Po pravopisu 2001 ločevalni znamenji nad ă in î opuščamo (ne vplivata na izgovor: ă ostane a, î pa i), â pa je v izgovoru i in za to znamenje ni navedbe, da bi ga opuščali.
Romunsko črko ș izgovarjamo š.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni o stoji pred v-jem, ga izgovorimo široko.

Tbilisi Glavno mesto Gruzije.

tbilísi

Naglašen je drugi i.

Tennessee Ameriška zvezna država.

ténesi

Izgovor, zapisan tudi v pravopisnem slovarju 2001.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Ternopilj Kraj v Ukrajini.

ternópilj; iz ternópilja, v ternópilju

iz Ternopilja, v Ternopilju

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.
Pri zapisu in izgovoru imen krajev, ki niso eksonimi, upoštevamo prečrkovano ukrajinsko ime, npr. Berdičiv (Берди́чів) in ne Berdičev, Ivano-Frankivsk (Іва́но-Франкі́вськ) in ne Ivano-Frankovsk, Mikolajiv (Микола́їв) in ne Nikolajev.
Mehka znaka (ь in ъ) opuščamo, samo za l in n ga (navadno) zamenjamo z j, npr. Mariupolj, Gostomelj, Borispilj, Šmigalj, Irpinj.

Tezno Predel Maribora.

tézno, na téznem/téznu

na Teznem ali Teznu

Tako je v leksikonu Slovenska krajevna imena.

Tigraj Etiopska pokrajina.

tigráj 

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors