Båstad Mesto na Švedskem.

bóstad

Izvirni izgovor je sicer [bósta], vendar zaradi sklanjatve d ohranjamo v izgovoru.
Švedski å izgovarjamo kot o.
V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Belo Horizonte Glavno mesto brazilske zvezne države Minas Gerais.

bélo orizónte

V portugalskem jeziku se h ne izgovarja, razen za l ali n, ko ga izgovorimo kot j.
Pri prevzemanju iz portugalskega jezika ne upoštevamo ukanja in ikanja, tj. izgovora nenaglašenega o-ja z u in nenaglašenega e-ja z i.

Betlehem Mesto na ozemlju palestinske samouprave v Izraelu.

bétlehem, bétlehemski

Bilčovs Kraj na avstrijskem Koroškem.

bilčôvs

Biškek Glavno mesto Kirgizije.

biškék

Brasilia Glavno mesto Brazilije.

brazílija

Brindisi Mesto v Italiji.

bríndizi

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
V italijanskem jeziku s med dvema samoglasnikoma ali pred zvenečimi soglasniki izgovarjamo kot z.

Broadway Ulica v New Yorku.

bródvej                   

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Cáceres Pokrajina v Španiji.

káseres

V španskem jeziku je naglasno mesto zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po splošnih pravilih naglaševanja v tem jeziku.

Calgary Mesto v Kanadi.

kálgari 

Cambridge Mesto v Angliji.

kémbridž

Canberra Mesto v Avstraliji.

kanbêra

Charlotte Mesto v ZDA.

šárlot, v šárlotu 

Tako kot krajevno ime se izgovori tudi žensko ime. V slovenščini je veliko imen, ki smo jim ob podomačitvi spremenili spol ali število ali oboje (npr. Helsinki, Chelsea).

Chichen Itza Mesto v Mehiki.

čičén íca

Chorzow Mesto na Poljskem.

hóžou, iz hóžova

iz Chorzowa

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Isto naglasno mesto ohranimo v vseh oblikah: [katovíce, iz katovíc], [zakopáne, iz zakopán].
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom h, rz pa kot ž.

Ciudad de Mexico Glavno mesto Mehike.

sjudád de méhiko, sjudáda de méhika

Sklanjamo obe glavni prvini imena: [sjudáda de méhika].

Cuiaba Glavno mesto brazilske zvezne države Mato Grosso.

kujába

V izvirniku je naglašen zadnji zlog, vendar mesto naglasa podomačimo, tako še Bogotá – [bogóta], Panamá – [pánama] ali rusko [maskvá] – [móskva] …

Curitiba Glavno mesto brazilske zvezne države Parana.

kuritíba

Črnomelj Kraj v Sloveniji.

črnómelj              

Slovenski pravopis predpisuje izgovor z ozkim o, enak izgovor navaja tudi leksikon Slovenska krajevna imena.

Daegu Mesto v Južni Koreji.

degú