Bahia Brazilska zvezna država.

baíja

V portugalskem jeziku se h ne izgovarja, razen za l ali n, ko ga izgovorimo kot j.

Bahmut Kraj v Ukrajini.

bahmút; iz bahmúta, v bahmútu

iz Bahmuta, v Bahmutu

Bahrajn Arabska otoška država.

bahrájn

Bangkok Glavno mesto Tajske.

bángkok, iz bángkoka

iz Bangkoka

Båstad Mesto na Švedskem.

bóstad

Izvirni izgovor je sicer [bósta], vendar zaradi sklanjatve d ohranjamo v izgovoru.
Švedski å izgovarjamo kot o.
V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Belo Horizonte Glavno mesto brazilske zvezne države Minas Gerais.

bélo orizónte

V portugalskem jeziku se h ne izgovarja, razen za l ali n, ko ga izgovorimo kot j.
Pri prevzemanju iz portugalskega jezika ne upoštevamo ukanja in ikanja, tj. izgovora nenaglašenega o-ja z u in nenaglašenega e-ja z i.

Beludžistan Pakistanska pokrajina.

belúdžistan

Betlehem Mesto na ozemlju palestinske samouprave v Izraelu.

bétlehem, bétlehemski

Bihać Mesto v Bosni in Hercegovini.

bíhač, bíhača

Bilčovs Kraj na avstrijskem Koroškem.

bilčôvs

To naglasno mesto je v pravopisnem slovarju 2001, Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja in Slovenskih krajevnih imenih na avstrijskem Koroškem Pavla Zdovca.
Ker naglašeni o stoji pred v-jem, ga izgovorimo široko.

Bilogorivka Kraj v Ukrajini.

iz Bilogorivke, v Bilogorivki

iz Bilogorivke, v Bilogorivki

Biškek Glavno mesto Kirgizije.

biškék

Boston Mesto v ZDA.

bóston           

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Brasilia Glavno mesto Brazilije.

brazílija

Brindisi Mesto v Italiji.

bríndizi

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
V italijanskem jeziku s med dvema samoglasnikoma ali pred zvenečimi soglasniki izgovarjamo kot z.

Broadway Ulica v New Yorku.

bródvej                   

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Brovari Kraj v Ukrajini.

brovarí; iz brovaríja, v brovarí

iz Brovarija, v Brovari

Cáceres Pokrajina v Španiji.

káseres

V španskem jeziku je naglasno mesto zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po splošnih pravilih naglaševanja v tem jeziku.

Calais Mesto v Franciji.

kalé, kalêja

Calaisa

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ai izgovorimo e.
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi, izjema je -s, ki ga včasih beremo (Reims [réms]), včasih ne (Rennes [rén]).

Calgary Mesto v Kanadi.

kálgari 

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors