Daegwallyeong Mesto v Južni Koreji.

dégvaljóng

Denver Mesto v ZDA.

dénver

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Dili

dilí

Glavno mesto Vzhodnega Timorja. Naglas je na zadnjem zlogu (tako navaja tudi nemški izgovorni slovar Duden).

Dover Mesto v Veliki Britaniji.

dôver

O pred v v slovenskih in prevzetih besedah izgovarjamo široko.

Duisburg, duisburški Mesto v Nemčiji.

dízburg, dízburški

Napačno: [dúisburg].

Eboli Mesto v Italiji.

éboli

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Edinburg Glavno mesto Škotske.

édinburg   

Ime pisno in izgovorno podomačimo.

Eindhoven Kraj na Nizozemskem.

êjndhovən

V nizozemskem jeziku se zveza ei izgovori kot ej. Napačno: [ájndhovən]. Enako še ime mesta Leiden [lêjdәn], napačno: [lâjdәn].

Ekvador, Ekvadorci, ekvadorski

ekvadór, ekvadórci, ekvadórski

Vse tri oblike naglasimo na o-ju.

Fortaleza Glavno mesto brazilske zvezne države Ceara.

fortaléza

Gangneung Mesto v Južni Koreji.

gángnúng

Gangwon Provinca v Južni Koreji.

gángvón

Gariwang Gora v Južni Koreji.

gáriváng

Genova Mesto v Italiji.

génova

Pravopisni slovar 2001 predpisuje podomačen izgovor z g-jem, ne citatnega z dž-jem.

Glasgow Mesto na Škotskem.

glázgov 

Göteborg Kraj na Švedskem.

jétebórg

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
V švedskem jeziku se g, ki mu sledi kateri od sprednjih samoglasnikov (to so tisti, ki so tvorjeni v sprednjem delu ustne votline: i, y, e, ö, ä), izgovarja kot j.
Švedski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.

Grahovo Kraj v Sloveniji (občina Cerknica).

grahôvo

gruzijski, gruzinski

grúzijski, gruzínski

Prvo obliko pridevnika naglasimo na u-ju.

Guaiba Reka in mesto v Braziliji.

gvaíba

Hajdina Kraj v Sloveniji (občina Ptuj oziroma Zgornja/Spodnja Hajdina).

hajdína