Achille Occhetto Italijanski politik.

akíle okéto

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom k.

Angelo Sodano Italijanski kardinal.

ándželo sodáno

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Antonio Janigro Italijanski violončelist in dirigent.

antónijo janígro

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Antonio Segni Italijanski politik.

antónijo  sénji

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
Dvočrkje gn se v italijanskem jeziku izgovori kot nj (npr. v poljskem jeziku pa kot gn).

Antonio Tajani Italijanski politik.

antónijo tajáni

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Brindisi Mesto v Italiji.

bríndizi

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
V italijanskem jeziku s med dvema samoglasnikoma ali pred zvenečimi soglasniki izgovarjamo kot z.

Carlo Azeglio Ciampi Italijanski politik.

kárlo adzéljo čámpi

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Carlo Scognamiglio Italijanski politik.

kárlo skonjamíljo

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta. Dvočrkje gn se v italijanskem jeziku izgovori kot nj (npr. v poljskem jeziku pa kot gn).

Claudio Abbado Italijanski dirigent.

kláudio abádo

divertimento

divertiménto

Instrumentalna skladba.

Eboli Mesto v Italiji.

éboli

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Ettore Romoli Italijanski politik.

étore rómoli

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Gianfranco Miglio Italijanski politik.

džanfránko míljo

 V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Giorgio Napolitano Italijanski politik.

džórdžo napolitáno

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Luciano Violante Italijanski politik.

lučáno vjolánte

Massimo D’Alema Italijanski politik.

másimo daléma

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta. Ime Massimo pravilno naglasimo na prvem zlogu, podobno še nekaj drugih pogostejših italijanskih imen, npr. Ettore [éttore], Paolo [páolo], Stefano [stéfano] ipd.

Generic selectors
Zgolj natančno ujemanje
Išči po geslu
Išči po vsebini
Filtri
Albanščina
Angleščina
Arabščina
Italijanščina
Korejščina
Nemščina
Španščina