Adam Mickiewicz Poljski pesnik.

ádam mickjévič

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.

Agamemnon Grški mitološki kralj.

agamémnon

Aleksandra Verbicka Ruska harfistka.

aleksándra verbícka

Priimek ruske harfistke pogosto slišimo napačno naglašen in s citatno rusko pridevniško končnico -aja, ki jo v slovenskem jeziku zamenjujemo z -a (pravopisni člen 1113), v zapisu pa je največkrat prevzet prek angleščine (Alexandra Verbitskaya).
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Alfred Nobel Švedski kemik.

álfred nobél

Po njem je poimenovana Nobelova nagrada.

Alojz Gradnik Slovenski pesnik.

alójz grádnik

Ime Alojz sicer po pokrajinah različno naglašujejo, ponekod na prvem zlogu, toda v knjižni izreki (prim. pravopisa 1962 in 2001) je naglas na o-ju: [alójz].

Alvar Aalto Finski arhitekt.

álvar álto

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Andreas Haefliger Švicarski pianist.

andréjas héfliger

Dvočrkje ae izgovorimo e.

Andrew Carnegie Ameriški mecen.

êndru kárnegi, kárnegijev

Carnegiejev

Angela Nanetti Italijanska pisateljica.

ándžela nanéti

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
G pred e ali i izgovarjamo dž.

Antoine de Saint-Exupéry Francoski pisatelj.

antuán dǝ sent-egziperí, sent-egziperíjev

Saint-Exupéryjev

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
V besedi saint črko t izgovorimo, če ji sledi samoglasnik, v nasprotnem primeru ne: Saint-Saëns [sen-sáns].
Francosko črko x izgovorimo gz oziroma ks, u izgovorimo i (Tartuffe [tartíf]).

Anton Foerster Slovenski skladatelj češkega rodu.

antón fêrster, fêrsterja

Foersterja

Anton Rubinstein Ruski pianist.

antón rúbinštejn

Antonio Janigro Italijanski violončelist in dirigent.

antónijo janígro

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Árpád Schilling Madžarski režiser.

árpad šíling

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta.

Art nouveau Mednarodna gostujoča razstava v Narodnem muzeju Slovenije.

ar nuvó

Arvo Pärt Estonski skladatelj.

árvo pêrt, árva pêrta

V estonskem jeziku je naglašen prvi zlog.
Črko ä izgovorimo e.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Bataclan Gledališče v Parizu.

bataklán

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Benjamin Ziervogel Avstrijski violinist.

bénjamin círfogl

Črko z v nemškem jeziku izgovorimo s fonem c, v pa s fonemom f. Dvočrkje ie večinoma izgovorimo z i.

Bob Fosse Ameriški igralec, koreograf, plesalec, režiser in scenarist.

bôb fôsi

V ameriški angleščini končni e pogosto izgovorimo s fonemom i.

Boguslaw Grabowski

bóguslav grabôvski

V izvirniku je zapis Bogusław.
Priimek pravilno naglasimo [grabôvski] (napačno: [grábovski]).
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors