César Franck Francoski skladatelj in orglavec belgijsko-nemškega rodu.

sezár fránk

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črko c pred e, i ali y izgovorimo s: Cézanne [sezán], Cyrano [siranó].
S med samoglasnikoma izgovorimo kot z (Toulouse [tulúz-]).

Christian Ihle Hadland Norveški pianist.

krístjan íle hádland

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Eugène Gigout Francoski organist.

ežên žigú

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).
Dvočrkje ou izgovorimo kot u.

Eugène Ysaÿe Belgijski violinist in skladatelj.

ežên izaí, ežêna izaíja

2. sklon Eugèna Ysaÿeja

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž (Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).
Nenaglašeni e-ji so nemi.
S med samoglasnikoma izgovorimo kot z (Toulouse [tulúz-]).

Harmonia Concertans Cikel koncertov stare glasbe.

harmonía koncêrtans

Isaac Albéniz Španski skladatelj.

isák alvénis

V španskem jeziku so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na s oz. n.

Jacques Houdek Hrvaški glasbenik.

žák hôṷdek, hôṷdka

Houdka

Jean-Baptiste le Rond d’Alembert Francoski glasbeni teoretik.

žán batíst lǝ rón dalambêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
Francosko ime Baptiste izgovorimo brez p: [batist].
Če em ni pred samoglasnikom, izgovorimo am: Embrun [ambrén].

Jean-François Paillard Francoski dirigent.

žán fransuá pajár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu besede.
Končni soglasniki so večinoma nemi.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Zveza ill se izgovori z j.
Francosko črko ç izgovorimo s fonemom s.

Jean-Philippe Rameau Francoski baročni skladatelj in glasbeni teoretik.

žán filíp ramó

V francoskem jeziku je vedno naglašen zadnji zlog besede.
Zveza eau se izgovori z o.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).

Jenny Lind Švedsko-angleška sopranistka.

džêni línd

rojena Johanna Maria Lind

Jenny je pevkin vzdevek, ki ga Švedi izgovarjajo [jêni] (kar prevzemamo kot jéni]; zaradi mednarodne kariere in njenega dolgoletnega bivanja v angleško govorečih deželah pa smo pri vzdevku upoštevali angleški izgovor.

Liviu Prunaru Romunski violinist.

líviu prunáru

V romunskem jeziku so besede, ki se končujejo na samoglasnik, večinoma naglašene na predzadnjem zlogu.

Martha Argerich Argentinsko-švicarska pianistka.

márta árgerič

V slovenščini se je ustalil izgovor [árgerič]; sicer je španski izgovor [arheríč], nemški [árgerih].

Mišo Kovač Hrvaški pevec.

míšo kôvač

Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen Francoski skladatelj, orglavec in ornitolog.

olivjé ežên prospêr šárl mesjên

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).

Pablo Hasél Katalonski glasbenik; umetniško ime.

páblo asél

V španskem jeziku so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na s oz. n: Picasso, Dolores, Esteban – [pikáso, dolóres, estévan].
Naglasno mesto je zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po pravilih naglaševanja v tem jeziku.
H je v španskem jeziku nem, izjemo naredimo pri podomačenih imenih (Havana, Honduras).

Valerij Gergijev Ruski dirigent.

valêrij gêrgijev, z valêrijem gêrgijevom

6. sklon z Gergijevom

Pri imenih s končajem -ov in -ev tvorimo 6. sklon s samostalniškim obrazilom -om, ne s pridevniškim -im, napačno: z Medvedjevim, z Gergijevim. Pravilno tudi samo: z Lavrovom, Ivanovom, Basajevom, s Turgenjevom, Prokofjevom, Čehovom ...
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Vesko Eschkenazy Bolgarski judovski violinist.

vésko eškenázi

Vladimir Aškenazi Sovjetski, islandski in ruski pianist, dirigent in skladatelj.

vládimir aškenázi

Wanda Wistinghausen Chulawska Operna pevka in pedagoginja.

vánda vístinghauzn hulávska

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors