Jean Patrick Modiano Francoski pisatelj.

žán patrík modjanó 

Kleopatra Egipčanska kraljica.

kleópatra

V tujih in domačih priročnikih je naglas označen na o-ju. (Prim. nemški izgovorni slovar Duden, Slovenski pravopis, leksikoni.)

Kurt Vonnegut Ameriški pisatelj.

kǝrt vónegat 

Marc Antoine Charpentier Francoski baročni skladatelj.

šarpantjé

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
V francoskem jeziku dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Kadar v francoskem jeziku -in ali -en ne stojita pred samoglasnikom, ju pri prevzemanju v slovenščino ne izgovarjamo tako, kot sta zapisana, temveč kot -en oziroma -an. Npr. Vincent [vensán], Clemenceau [klemansó], Badinter [badentêr], enjambement [anžambmá], Jospin [žospên], Chopin [šopên].
Kadar pa v francoščini -in ali -en stojita pred samoglasnikom, ju izgovorimo kot -in oziroma -en. V francoščini je sicer zelo pogost končaj -ine: Racine [rasín], Lamartine [lamartín], Vedrine [vedrín].

Mathias Énard Francoski pisatelj.

matjás enár 

Matija Čop Slovenski slovstveni zgodovinar in kritik, slovenski jezikoslovec.

matíja čòp, matíje čôpa

Ne z ozkim o-jem [čópa].

Michel Houellebeque Francoski pisatelj.

mišél velbék 

mozaična umetnost

mozaíčna umétnost

Pri pridevniku mozaičen naglasimo isti zlog kot pri samostalniku mozaik [mozaík].

Nikolaj Rimski-Korsakov Ruski skladatelj.

nikoláj rímski kórsakov, z nikolájem rímskim kórsakovom

6. sklon z Nikolajem Rimskim - Korsakovom

Enako naglasno mesto ohranimo v vseh oblikah.
Ime Nikolaj pravilno naglašujemo na zadnjem zlogu.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Ojdip Grška bajeslovna oseba.

ojdíp

Oleg Sencov Ukrajinski režiser, pisatelj in aktivist.

óleg sencôv 

Pedro Almodóvar Španski filmski režiser.

pédro almodôvar

V španskem jeziku so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na s oz. n: Picasso, Dolores, Esteban – [pikáso, dolóres, estévan], naglasno mesto pa je zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po splošnih pravilih naglaševanja v tem jeziku.

Pierre Boulez Francoski skladatelj in dirigent.

pjêr buléz

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
I se pred samoglasnikom vedno izgovori kot j: Liege [ljéž].
Nenaglašeni e-ji so nemi.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Polovci Nomadsko ljudstvo, imenovano tudi Kumani [kumáni], ki ga omenjamo v zvezi z Borodínovo opero Knez Igor.

pólovci, pólovski plési

Prim. Slovenski veliki leksikon.

René Descartes Francoski filozof.

rené dekárt 

Sai Baba   Indijski duhovni učitelj.

sái bába

Salvador Dalí Španski umetnik.

salvadór dalí

V španskem jeziku je naglasno mesto zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po splošnih pravilih naglaševanja v tem jeziku.

Srečko Kosovel Slovenski pesnik.

sréčko kosovél 

umetniške instalacije, umetniške postavitve

umétniške instalácije, umétniške postavítve

Po pravopisu je izgovor in tudi zapis s š-jem predviden le za zveze, kakršna je npr. inštalacija centralnega ogrevanja ipd.

Valerij Gergijev, z Valerijem Gergijevom Ruski dirigent.

valêrij gêrgijev, valêrijem gêrgijevom

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.