Anna Lucz Madžarska kanuistka na mirnih vodah.

ána lúc

Dvočrkje cz v madžarskem jeziku izgovorimo s fonemom c.

Árpád Schilling Madžarski režiser.

árpad šíling

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta.

Erzsebet Pusztai Madžarska političarka.

êržebet pústaj

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Erzsébet Pusztai.
Črkovno zvezo zs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot ž, glas s pa je zapisan z zvezo sz.

Éva Zabezsinszkij Madžarska režiserka.

éva zábežinski

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Črkovno zvezo zs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo s fonemom ž, sz pa kot s.

Ferenc Gyurcsany Madžarski politik.

fêrenc džúrčanj, džúrčanja

2. sklon Gyurcsanya, pridevnik [džúrčanjev]

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Ferenc Gyurcsány.
Črkovno zvezo ny iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot nj. Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.
Črkovno zvezo cs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot č.

Györ Kraj na Madžarskem.

džêr

Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.
Madžarski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem. Ker je naglašen in stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

György Matolcsy Madžarski politik.

džêrdž mátolči

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Madžarski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.
Črkovno zvezo cs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot č.
Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.

Gyula Horn Madžarski politik.

džúla hórn

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.

Janos Veres Madžarski politik.

jánoš vêreš

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ker naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.

Jozsef Torgyan Madžarski politik.

jóžef tórdžan

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis József Torgyán.
Črkovno zvezo zs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot ž.
Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.

Kalman Katona Madžarski politik.

kálman kátona

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Kálmán Katona.

Kristóf Baráti Madžarski violinist.

kríštof bárati

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta.
Črka s se izgovori s fonemom š.

Krisztian Pars Madžarski metalec kladiva.

krístjan párš

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Krisztián Pars.
Črkovno zvezo sz iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot s.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.

Lajos Kossuth Madžarski politik.

lájoš kóšut

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.

Laszlo Andor Madžarski politik.

láslo ándor

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis László Andor.
Črkovno zvezo sz iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot s.

Laszlo Solyom Madžarski politik.

láslo šójom

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis László Sólyom.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š, zvezo sz pa kot s.
Črkovno zvezo ly iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot j.

Laszlo Trocsanyi Madžarski politik.

láslo tróčanji, lásla tróčanjija

Laszla Trocsanyija

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivcev nad nenaglašenimi samoglasniki ne upoštevamo, ker ne zaznamujejo naglasnega mesta, ampak dolg nenaglašen samoglasnik.
Črkovno zvezo sz iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot s, cs pa kot č.

Nyíregyháza Kraj na Madžarskem.

njíredžhaza

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta.
Črkovno zvezo ny iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot nj, gy pa kot dž.

Péter Balász Madžarski politik.

péter bálaž

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta.
Črkovno zvezo zs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot ž.

Péter Medgyessy Madžarski politik.

péter médžeši

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors