Bauke Mollema Nizozemski kolesar.

bóuke mólema

V nizozemskem jeziku au izgovarjamo kot ou, dvojne soglasnike pa enojno.

Brugge Kraj na Nizozemskem.

brúge, brúgeja, v brúgeju

Bruggeja, v Bruggeju

Flamski oz. holandski fonem g, ki je v izvirniku sicer izgovorjen z oslabljeno zvenečnostjo, v slovenščini prevzemamo s slovenskim zvenečim g-jem. Enako izgovarjamo tudi npr. ime nizozemskega kraja Groningen [gróningen], priimek holandskega slikarja van Gogha ipd.

Cees Nooteboom Nizozemski pisatelj.

sés nótebom

Dva e-ja izgovorimo e, dva o-ja pa o.
C pred e-jem je s.

Dafne Schippers Nizozemska atletinja.

dáfne shípers  

   

Črkovna zveza sch se na začetku besede izgovori kot sh, ne š kot v nemškem jeziku.

Danilho Doekhi Nizozemski nogometaš.

daníljo dúki

Ime je brazilsko, priimek pa nizozemski (oe je u).
Nogometaš ima nizozemske in surinamske korenine.

Eindhoven Kraj na Nizozemskem.

êjndhovən

V nizozemskem jeziku se zveza ei izgovori kot ej. Napačno: [ájndhovən]. Enako še ime mesta Leiden [lêjdәn], napačno: [lâjdәn].
Nemško dvočrkje ei pa izgovorimo aj: Einstein [ájnštajn].

Gijs Leemreize Nizozemski kolesar.

gêjs lémrejze

Flamski oz. holandski fonem g, ki je v izvirniku sicer izgovorjen z oslabljeno zvenečnostjo, v slovenščini prevzemamo s slovenskim zvenečim g-jem. Enako izgovarjamo tudi npr. ime flamskega mesta Brugge [brúge] (francoska oblika Bruges [bríž]), priimek holandskega slikarja van Gogha ipd.
Nizozemsko dvočrkje ij izgovorimo ej.
Dva e-ja izgovorimo e.
Končni nizozemski polglasnik izgovorimo s fonemom e.

Groningen Kraj v Belgiji.

gróningen, gróningena

Groningena

Holandski oz. flamski fonem g, ki je v izvirniku sicer izgovorjen z oslabljeno zvenečnostjo, v slovenščini prevzemamo s slovenskim zvenečim g-jem. Enako izgovarjamo tudi npr. ime flamskega mesta Brugge [brúge] (francoska oblika Bruges [bríž]), priimek holandskega slikarja van Gogha ipd.

Herman Van Rompuy Belgijski politik.

hêrman van rómpej

Karel De Gucht Belgijski politik.

kárəl dә gúht

Luc Van den Brande Belgijski politik.

lík van den bránde

Mathijs Passchens Nizozemski kolesar.

matêjs páshens

Neelie Kroes Nizozemska političarka.

néli krús

Dvočrkje oe se izgovori s fonemom u.

Remco Evenepoel Belgijski kolesar.

rémko évenepul

Sam svoj priimek izgovarja po nizozemsko.
Nizozemsko dvočrkje oe izgovorimo s fonemom u.
Polglasnik izgovorimo e (tako tudi npr. v nemškem jeziku).

Roeselare Kraj na Nizozemskem.

rúselare

Nizozemsko dvočrkje oe izgovorimo s fonemom u.
S med samoglasnikoma je s, ne z (kot npr. v italijanskem jeziku).
Končni polglasniki izgovorimo kot e.

Scheveningen Kraj na Nizozemskem.

shéveningen 

Črkovna zveza sch se na začetku besede izgovori kot sh, ne š kot v nemškem jeziku.

Schiedam Mesto na Nizozemskem.

shídam

                  

Črkovna zveza sch se na začetku besede izgovori kot sh, ne š kot v nemškem jeziku.

Schiphol Letališče pri Amsterdamu.

shiphól 

Črkovna zveza sch se na začetku besede izgovori kot sh, ne š kot v nemškem jeziku.

Steven Kruijswijk Nizozemski kolesar.

stéven krêjsvejk

V nizozemskem jeziku se dvočrkje ui izgovori kot ej, dvočrkje ij pa tudi kot ej.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred j-jem, ga izgovorimo široko.

Tim van Rijthoven Nizozemski kolesar.

tím ván rêjthoven

Zvezo ij iz nizozemskega jezika prevzamemo z ej.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors