Alexander Steen Olsen Norveški alpski smučar.

aleksándər stén ólsen, aleksándra sténa ólsena

Alexandra Steena Olsena

V norveškem jeziku se enako kot v vseh skandinavskih jezikih dvočrkje ee izgovori s fonemom e, ne z i kot v angleškem jeziku.

Beitostølen Kraj na Norveškem.

bêjtostélən, bêjtostélna

Beitostølna

Zvezi ei v norveškem jeziku izgovarjamo z ej, črko ø z e.

Christian Ihle Hadland Norveški pianist.

krístjan íle hádland

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Erling Haaland Norveški nogometaš.

êrling hóland

Håland

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Črki aa izgovorimo s fonemom o.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Fredrik Villumstad Norveški smučarski skakalec.

frédrik vílumstad

S pred t se v skandinavskih jezikih izgovori s s.

Henrik Ibsen Norveški dramatik.

hénrik íbsen, hénrika íbsena

Henrika Ibsena

Nordijske priimke na -sen izgovarjamo z obstojnim e: Andersen – Andersena, Ibsen – Ibsena.

Ingvild Flugstad Østberg Norveška tekačica na smučeh.

íngvild flúgstad éstberg

V norveškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Norveška črka ø se izgovori s fonemom e.
St izgovorimo st, ne št (kot v nemščini na začetku besede ali na začetku prvega dela zloženke ali sestavljenke).

Inni Holm Wembstad Norveška alpska smučarka.

íni hólm vémbstad

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Jens Stoltenberg Norveški politik.

jéns stóltenberg

V norveškem jeziku je navadno naglasno mesto na prvem zlogu.
St izgovorimo st, ne št (kot v nemščini na začetku besede ali na začetku prvega dela zloženke ali sestavljenke).

Jo Nesbø Norveški pisatelj.

jó nésbe, jója nésbeja

Joja Nesbøja

V norveškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Norveška črka ø se izgovori s fonemom e.

Jonas Gahr Støre Norveški politik.

jónas gár stêre

V norveškem jeziku je večinoma naglašen prvi zlog.
Norveško črko ø izgovorimo s fonemom e.
St izgovorimo st, ne št (kot v nemščini na začetku besede ali na začetku prvega dela zloženke ali sestavljenke).
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
Končni polglasnik izgovorimo s fonemom e.

Kajsa Vickhoff Lie Norveška alpska smučarka.

kájsa víkhof lí

Kristine Stavås Skistad Norveška tekačica na smučeh.

kristíne stávos šístad

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Izjemo včasih naredimo pri imenih, ki so enaka slovenskim.
St izgovorimo st, ne št (kot v nemščini na začetku besede ali na začetku prvega dela zloženke ali sestavljenke).
Norveško črko ø izgovorimo s fonemom e,
sk pred naglašenim i, e, ei, y pa s fonemom š.

Martin Ødegaard Norveški nogometaš.

mártin édegord, mártina édegorda

Martina Ødegaarda

Črko ø izgovorimo s fonemom e, dva a-ja pa o.
V pravopisni razpredelnici je končni d sicer v oklepaju; prim. Kierkegaard [kierkegord].

Nærbø Kraj na Norveškem.

nêrbe

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Norveško črko æ izgovorimo s fonemom e, tako tudi ø.
Æ v slovenščino prevzamemo kot e, in ker je naglašen in stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Notodden Kraj na Norveškem.

nótoden

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno: Hvittingfoss [vítinkfós].

Sturla Holm Lægreid Norveški biatlonec.

stúrdla hólm légrejd

Prvo ime je islandsko. V islandskem jeziku se dvočrkje rl izgovori kot rdl.

Tarjei Bø Norveški biatlonec.

tárjej bé, tárjeja bêja

2. sklon: Tarjeia Bøja

V norveškem jeziku je naglasno mesto večinoma na prvem zlogu.
Norveška črka ø se izgovori s fonemom e.

Trondheim Kraj na Norveškem.

tróndhejm, v tróndhejmu, iz tróndhejma

V Trondheimu, iz Trondheima

v norveškem jeziku se dvočrkje ei izgovori ej, ne aj kot v nemščini. V izvirniku se d v sklopu ud ne izgovarja, v slovenščini ga ohranjamo v izgovoru.

Utøya Otok na Norveškem.

úteja

V norveškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Norveška črka ø se izgovori s fonemom e.

Več zadetkov...

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors