Ali Laridžani Iranski politik.

áli laridžáni

Za perzijski jezik je značilen naglas na zadnjem zlogu, ki pa je v slovenščini redek. Končniški naglas se izgublja, zato imena, naglašena na končnici, naglasno domačimo, tj. prestavimo naglas večinoma za mesto proti začetku besede, podobno kot špansko Bogotá – [bogóta], Panamá – [pánama] ali rusko [maskvá] – [móskva].

Álvaro Uribe Kolumbijski politik. 

álvaro uríve

V španskem jeziku je naglasno mesto zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po pravilih naglaševanja v tem jeziku.
V španskem jeziku se b med samoglasnikoma izgovori kot v.

Amir Perec Izraelski politik.

ámir pêrec, z ámirjem pêrecem, pêrečev

6. sklon z Amirjem Perecem, pridevnik Perečev 

Za govorjenim c j č š ž dž se namesto -o- v končnici -om rabi -e-, v 6. sklonu tako s Perecem.

Anatolij Fedoruk Ukrajinski politik.

anatólij fedorúk, anatólija fedorúka

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Andrej Babiš Češki politik.

ándrej bábiš

V češkem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.

Andrej Grah Whatmough Slovenski finančni pravnik.

andrêj gràh vótmov, andrêja gráha vótmova    

2. sklon Andreja Graha Whatmougha

Andrij Sadovi Ukrajinski politik.

andríj sadôvi, andríja sadôvega

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.
Pri osebnih imenih drugače obravnavamo rojstno ime in priimek na -iй, ker gre za etimološko različen izvor. Imena zapisujemo z -ij (Андрій – Andrij, Віта́лій – Vitalij), priimke pa z -i (Садови́й – Sadovi, Зеле́нський – Zelenski).
Ime sklanjamo po samostalniški sklanjatvi, priimek pa po pridevniški (tako je tudi v izvirnem jeziku).

Andrij Taran Ukrajinski politik.

andríj tarán

Andris Piebalgs Latvijski politik.

ándris pjébalgs

Andrula Vasiliu Ciprska političarka.

andrúla vasilíju

ang. Androulla Vassiliou

V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Ανδρούλλα Βασιλείου prečrkujemo fonetično (prim. pravopisno razpredelnico za novogrško pisavo, člen 1108):
dvojne soglasnike zamenjujemo z enojnimi;
dvočrkje ou izgovorimo u.

Andrzej Duda Poljski politik.

ándžej dúda

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje rz se izgovori s fonemom ž ali š pred nezvenečim soglasnikom (Krzysztof [kšíštof]).

Andrzej Lepper Poljski politik.

ándžej léper

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Ime Andrzej pravilno naglasimo na predzadnjem zlogu, sklop rz pa izgovarjamo kot ž.

Angela Merkel Nemška političarka.

ángela mêrkəl

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Anibal Cavaco Silva Portugalski politik.

aníbal kaváko sílva

Pri prevzemanju iz portugalskega jezika ne upoštevamo ukanja, tj. izgovora nenaglašenega o-ja z u.

Anthony Albanese Avstralski politik.

êntoni albanéze

Ker je po očetu Italijan, smo upoštevali italijansko izgovarjavo priimka. Tudi sam je opozoril na izvorni izgovor. (Različic je sicer veliko.)
S med dvema samoglasnikoma ali pred zvenečimi soglasniki izgovarjamo kot z.

António Costa Portugalski politik.

antónijo kóšta

V portugalskem jeziku se s pred soglasniki in na koncu besede izgovori kot š.

António Manuel de Oliveira Guterres Portugalski politik.

antónijo manuél de olivêjra gutêreš

Antonio Segni Italijanski politik.

antónijo  sénji

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
Dvočrkje gn se v italijanskem jeziku izgovori kot nj (npr. v poljskem jeziku pa kot gn).

Antonio Tajani Italijanski politik.

antónijo tajáni

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Antony Blinken Ameriški politik.

êntoni blínkn

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors