Anibal Cavaco Silva Portugalski politik.

aníbal kaváko sílva

Pri prevzemanju iz portugalskega jezika ne upoštevamo ukanja, tj. izgovora nenaglašenega o-ja z u.

António Manuel de Oliveira Guterres Portugalski politik.

antónijo manuél de olivêjra gutêreš

Antonio Segni Italijanski politik.

antónijo  sénji

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
Dvočrkje gn se v italijanskem jeziku izgovori kot nj (npr. v poljskem jeziku pa kot gn).

Antonio Tajani Italijanski politik.

antónijo tajáni

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Associated Press Nepridobitna organizacija.

asôušiejtit prês

Augusto Pinochet Čilski diktator.

augústo pinočét

Avigdor Liberman Izraelski politik.

avigdór líberman

Ban Ki Mun Južnokorejski politik.

bán kí mún

Benjamin Netanjahu Izraelski politik.

bénjamin netanjáhu

Bernard Kouchner Francoski politik.

bernár kušnêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Bertie Ahern Irski politik.

bə̀rti ahə̀rn

Prim. Longmanov izgovorni slovar, v priimku torej ni naglašen prvi zlog, temveč polglasnik ob r-ju.

Björn von Sydow Švedski politik.

bjêrn fon sídou

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Švedski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem, in ker je naglašen in stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
To ni nemški priimek, ob katerem Dudnov izgovorni slovar navaja izgovor [zído]. Iz podatkov na spletu lahko razberemo, da nosi plemiški priimek po materi in da je v sorodu s švedskim igralcem Maxom von Sydowom [máksom fon sídovom].

Boris Nemcov Ruski politični oporečnik.

bóris nemcôv 

Pri prevzemanju iz ruskega jezika ne upoštevamo izgovora nenaglašenih o s fonemom a oziroma nenaglašenih e s fonemom i. Osebno ime Boris tudi naglasno podomačimo. (Rus. /barís/).

brexit Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije.

bréksit

Brian Cowen Irski politik.

brájən kôvən

Bronislaw Geremek Poljski politik.

brónislav gerémek

V izvirniku je zapis Bronisław.
Priimek pravilno naglasimo [gerémek] (napačno: [gêremek]).
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Bronislaw Komorowski Poljski politik.

brónislav komoróvski

V izvirniku je zapis Bronisław.
Priimek pravilno naglasimo [komoróvski] (napačno: [komórovski]).
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Bülent Eçevit Turški politik.

bílent ečevít

Turški ü zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z i-jem.
Turški ç izgovarjamo s fonemom č.

Calin Popescu-Tariceanu Romunski politik.

kalín popésku taričánu

Carles Puigdemont Katalonski politik.

kárles pudždemón

Črkovna zveza ig se v katalonskem jeziku izgovori kot č, pred zvenečim glasom pa s svojo zvenečo različico, fonemom dž. V besedi mont se t ne izgovori.