Kamil Stoch Poljski smučarski skakalec.

kámil stóh

Zveza ch se v poljskem jeziku izgovori kot h. S se pred t ne izgovori s š kot v nemškem jeziku.

Karol Wojtyla Nekdanji papež poljskega rodu.

károl vojtíla, vojtílov

pridevnik Wojtylov

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je popolni zapis Wojtyła.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa je izgovor z ṷ.

Katovice Kraj na Poljskem.

katovíce, v bližíni katovíc

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu: [katovíce, iz katovíc], [zakopáne, iz zakopán] …

Krzysztof Szubarga Poljski košarkar.

kšíštof šubárga

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje sz izgovorimo s fonemom š, rz pa s fonemom ž ali š pred nezvenečim soglasnikom.

Lech Kaczynski Poljski politik.

léh kačínski

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjema so imena, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.
V izvirniku je zapis Kaczyński.

Lukasz Koszarek Poljski košarkar.

lúkaš košárek

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je popolni zapis Łukasz.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa je izgovor z ṷ.
Dvočrkje sz izgovorimo s fonemom š.

Lukasz Wišniewski Poljski košarkar.

lúkaš višnjévski

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je popolni zapis Łukasz Wiśniewski.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa jo izgovarjamo z ṷ.
Dvočrkje sz izgovorimo s fonemom š.

Maciej Lampe Poljski košarkar.

máčej lámpe

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črkovno zvezo ci pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom č.

Marcin Gortat Poljski košarkar.

márčin górtat

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črkovno zvezo ci pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom č.

Mateusz Ponitka Poljski košarkar.

matéuš ponítka

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje sz izgovorimo s fonemom š.

Michal Chylinski Poljski košarkar.

míhal hilínski

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je popolni zapis Michał Chyliński.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa jo izgovarjamo z ṷ.

Michal Ignerski Poljski košarkar.

míhal ignêrski

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je popolni zapis Michał.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa jo izgovarjamo z ṷ.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom h.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e, ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Michal Michalak Poljski košarkar.

míhal mihálak

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je popolni zapis Michał.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa jo izgovarjamo z ṷ.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom h.

Piotr Pamula Poljski košarkar.

pjótr pamúla

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je popolni zapis Pamuła.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa jo izgovarjamo z ṷ.

platforma

 plátfórma

V besedi platforma je napačno, če naglasimo samo prvi zlog. Pri večini primerov besedo nadomeščamo s pojmoma osnova, temelj.

Przemyslaw Karnowski Poljski košarkar.

pšémislav karnôvski

V izvirniku je popolni zapis Przemysław.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa jo izgovarjamo z ṷ.
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Przemyslaw Zamojski Poljski košarkar.

pšémislav zamójski

V izvirniku je popolni zapis Przemysław.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa jo izgovarjamo z ṷ.
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Szymon Szewczyk Poljski košarkar.

šímon šévčik

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č, sz pa s fonemom š.

Thomas Kelati Poljski košarkar eritrejskega rodu, rojen v ZDA.

tómas keláti

Tomasz Gielo Poljski košarkar.

tómaš gjélo

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.
Dvočrkje sz izgovorimo s fonemom š.