Varšava

varšáva

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

Wladyslaw Stasiak   Poljski politik.

vládislav stášak

V izvirniku je zapis Władysław.
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.
Črkovno zvezo si pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom š.

Zakopane Kraj na Poljskem.

zakopáne, v zakopánah, iz zakopán

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

Zielona Gora Kraj na Poljskem.

želóna gôra

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črkovno zvezo zi pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom ž.