2TDK Slovensko podjetje.

dvá tédéká

Gre za kratico, sestavljeno iz prvih črk poimenovanja drugi tir Divača – Koper.

aerodrom Letališče.

aerodróm

agencija

agencíja

Pravopisni slovar 2001 poleg oblike [agencíja] dopušča tudi obliko [agéncija]. Za zborno izreko svetujemo le prvo navedeno obliko. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo [diskusíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [fobíja], [evtanazíja] …

Alojz Gradnik Slovenski pesnik.

alójz grádnik

Ime Alojz sicer po pokrajinah različno naglašujejo, ponekod na prvem zlogu, toda v knjižni izreki (prim. pravopisa 1962 in 2001) je naglas na o-ju: [alójz].

Andrej Grah Whatmough Slovenski finančni pravnik.

andrêj gràh vótmov, andrêja gráha vótmova    

2. sklon Andreja Graha Whatmougha

Ankaran Kraj v Sloveniji.

ankarán, iz ankarána, ankaránski

Naglašen je zadnji zlog.
Tako je tudi v leksikonu Slovenska krajevna imena, pravopisnem slovarju 2001 in Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja.

antifona

antifóna

Prim. pravopis, veliki slovar tujk, leksikone.

Anton Foerster Slovenski skladatelj češkega rodu.

antón fêrster, fêrsterja

Foersterja

arbiter

árbiter

Naglašen je prvi zlog.

Bilčovs Kraj na avstrijskem Koroškem.

bilčôvs

To naglasno mesto je v pravopisnem slovarju 2001, Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja in Slovenskih krajevnih imenih na avstrijskem Koroškem Pavla Zdovca.
Ker naglašeni o stoji pred v-jem, ga izgovorimo široko.

bivanjski, bivanjskost

bívanjski, bívanjskost

bizon

bízon, béla bízonka

Besedo bizon v vseh sklonih in številih ter obeh spolih nepremično naglašujemo na prvem zlogu.

Bohinj Občina v Sloveniji.

bôhinj;
bohínja, bohínju

Bohinja, v Bohinju

Premični naglasni tip.

bolniški, bolnišnica

bouníški, bouníšnica

Napačno: izgovor z l-jem.

Boštjan Cesar Slovenski nogometaš.

boštján cesar, z boštjánom cesárjem

z Boštjanom Cesarjem

Priimek Cesar naglašujemo premično: [cêsar, cesárja, cesárjev], enako kot občno besedo cesar. Premično naglašujemo tudi priimek in občno besedo v primerih medved/Medved in petelin/Petelin: [mêdved, medvéda], [petêlin, petelína]. Glede na prejšnje primere je izjema priimek Božič, ki ga naglašujemo nepremično: [bôžič, bôžiča, bôžičev]. Občno besedo božič naglašujemo premično: [bôžič, pred božíčem, božíčni].

Branko Virag

bránko vírag

bremenil, obremenil, razbremenil

bremeníl, obreménil, razbreménil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami.

brexit Izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije.

bréksit

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

bungalov

búngalov

V búngalovih (prim. pravopis 2001, slovar slovenskega knjižnega jezika, veliki slovar tujk).

Carmen manet Slovenski ženski pevski zbor.

kármen mánet

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors