Humenne Kraj na Slovaškem. Slovaški odbojkarski klub.

húmene

V slovaškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.