Cory Gauff Ameriška teniška igralka.

kóri góf       

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Vera Igorjevna Zvonarjova Ruska teniška igralka.

vêra ígorjevna zvonarjôva, zvonarjôve

Jotirano rusko samoglasniško črko ё izgovarjamo na dva načina: Če ё stoji za č (ч), ž (ж), š (ш), šč (щ), se izgovori z o-jem: (Пугачёв-Pugačëv) – izgovor: pugačôv, pugačôva (Стрижёв-Strižëv) – izgovor: strižôv, strižôva (Хрущёв-Hruščëv) – izgovor: hruščôv, hruščôva V vseh drugih zvezah ё izgovarjamo kot jo: (Плетнёв-Pletnëv) – izgovor: pletnjôv, pletnjôva (Тёркин-Tërkin) – izgovor: tjórkin, tjórkina V to drugo skupino sodi tudi izgovor priimka omenjene teniške igralke. Igorjevna z j-jem zato, ker je ruski e načeloma mehčan.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Generic selectors
Zgolj natančno ujemanje
Išči po geslu
Išči po vsebini
Filtri
Albanščina
Angleščina
Arabščina
Italijanščina
Korejščina
Nemščina
Španščina