Alfred Nobel Švedski kemik.

álfred nobél

Po njem je poimenovana Nobelova nagrada.

Åre Kraj na Švedskem.

óre

Švedsko črko å izgovorimo s fonemom o.

Båstad Mesto na Švedskem.

bóstad

Izvirni izgovor je sicer [bósta], vendar zaradi sklanjatve d ohranjamo v izgovoru.
Švedski å izgovarjamo kot o.
St izgovorimo st, ne št (kot v nemščini na začetku besede ali na začetku prvega dela zloženke ali sestavljenke).
V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Björn von Sydow Švedski politik.

bjêrn fon sídou

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Švedski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem, in ker je naglašen in stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
To ni nemški priimek, ob katerem Dudnov izgovorni slovar navaja izgovor [zído]. Iz podatkov na spletu lahko razberemo, da nosi plemiški priimek po materi in da je v sorodu s švedskim igralcem Maxom von Sydowom [máksom fon sídovom].

Cecilia Malmström Švedska političarka.

cecílija málmstrém

Švedski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.
St izgovorimo st, ne št (kot v nemščini na začetku besede ali na začetku prvega dela zloženke ali sestavljenke).

Jönköping Kraj na Švedskem.

jénšeping

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Švedski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem; k pred ö izgovorimo s fonemom š.
K pred ö izgovorimo s fonemom š.

Kristianstad Kraj na Švedskem.

krístjanstad

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
St je v švedščini st, ne pa št kot npr. v nemščini.

Malmö Kraj na Švedskem.

málme, iz málmeja, v málmeju

iz Malmöja, v Malmöju

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Švedski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.
Če se osnova tujega imena v govoru konča na -e, jo pri sklanjanju podaljšamo z j.

Ruben Östlund Švedski režiser.

rúben éstlund, rúbena éstlunda; rúbenov

Rubena Östlunda; Rubenov

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Švedski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.
St izgovorimo st, ne št (kot v nemščini na začetku besede ali na začetku prvega dela zloženke ali sestavljenke).

Svetopisemskega imena Ruben (še) ni v slovarjih knjižnega jezika, v Jezikovni svetovalnici ZRC SAZU pa svetujejo upoštevanje ustaljene norme, razvidne npr. iz prevoda Svetega pisma že pri Dalmatinu, kasneje tudi pri Japlju.
Sklanjanje z ohranjanjem polglasnika in celo njegovo vokalizacijo v neimenovalniških sklonih je sicer redkost.

Stockholm

stókholm

V švedskem jeziku se s pred p in t izgovori kot s.

Storklinten Kraj na Švedskem.

stórklinten

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
S se pred p in t izgovori s: Stockholm [stókholm].

Ylva Johansson Švedska političarka.

ílva jóhanson

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Črko y izgovarjamo kot i

Več zadetkov...

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors