Več zadetkov...

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsClairefontaine Francoski nogometni vadbeni center.

klerfontên, iz klerfontêna, v  klerfontênu

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francosko dvočrkje ai izgovorimo z e.
Nenaglašeni končni e je nemi.