Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsDidier Reynders Belgijski politik.

didjé rêjndǝrs

IME: V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu. I pred samoglasnikom izgovorimo j: Liege [ljéž]. Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
PRIIMEK: V flamskem jeziku se zveza ey izgovori ej.