Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsDnipro Kraj v Ukrajini.

dnípro, iz dnípra, v dnípru

Upoštevamo preimenovanje iz Dnepropetrovska.
Naglas na zadnjem zlogu je v slovenščini zelo redek, poleg tega se končniški naglas izgublja, zato imena, naglašena na končnici, naglasno domačimo, tj. prestavimo naglas večinoma za mesto proti začetku besede, podobno kot špansko Bogotá – [bogóta], Panamá – [pánama] ali rusko [maskvá] – [móskva].