Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsDunkerque Mesto v Franciji.

denkêrk, denkêrka

Dunkerqua

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje un (ne pred samoglasnikom) izgovorimo en: Lebrun [lebrên].
Francoske črke u za q in g ne izgovorimo: Jacques [žák], Quai d'Orsay [ké dorsé]).
Črko é izgovorimo e; nenaglašeni e-ji so pa nemi.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.