Edinburg Glavno mesto Škotske.

édinburg   

Ime pisno in izgovorno podomačimo.