Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsMaria Andoniadu Grška novinarka.

maríja andonjádu

ang. Antoniadou

V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Μαρία Αντωνιάδου.
Nenaglašeni i pred samoglasnikom izgovorimo j.
Po pravopisni razpredelnici za novogrško pisavo, člen 1108:
dvočrkje ou izgovorimo u;
ντ med samoglasnikoma je nd.