Oliver Varhelyi Madžarski odvetnik.

óliver várheji, várhejija

Dvočrkje ly se v madžarskem jeziku izgovori kot j. V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivcev nad nenaglašenimi samoglasniki ne upoštevamo.