Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsTorunj Kraj na Poljskem.

tórunj, tórunja

Torunja

V poljskem jeziku je vedno naglašen predzadnji zlog.
Isto naglasno mesto ohranimo v vseh oblikah: [katovíce, iz katovíc], [zakopáne, iz zakopán].
V slovenščini uveljavljeno in ustaljeno ime, t. i. eksonim, je Torunj (tako je v pravopisnem slovarju 2001 in Slovarju slovenskih eksonimov), izvirno je Toruń.