Generic selectors
Zgolj natančno ujemanje
Išči po geslu
Išči po vsebini
Filtri
Albanščina
Angleščina
Arabščina
Italijanščina
Korejščina
Nemščina
Španščinaupokojiti, upokojim, upokojil, upokojila, upokojili

upokojíti, upokojím, upokójil, upokojíla, upokojíli

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, npr. [pooblástil], [ustanôvil], [prilagódil]. Osnova glagola je pokoj, u je predpona.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.