Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectorsvratca

vrátca, čákajo ga še zádnja vrátca, le še nékaj vrátc do cílja

Napačno: … čakajo ga še zadnja vratica … le še nekaj vratic do cilja …

Vratca so množinski samostalnik srednjega spola, ki spada v prvo srednjo sklanjatev (vratca, vratc, vratcem, vratca, vratcih, vratci).
Pri tvorjenju pomanjševalnic za srednji spol uporabljamo pripone: -ce (bitjece), -ece (mestece), -iče (grozdjiče), -ca (vratca, jetrca, nedrca), -eca (usteca). (Prim. Slovensko slovnico Jožeta Toporišiča, 2000, str. 185.)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.