Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsBataclan Gledališče v Parizu.

bataklán

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Wollongong Mesto v Avstraliji.

vúlongong

Angleško črko o lahko izgovorimo tudi u: Wolfe [vúlf].

Galapaški otoki Otoki v Tihem oceanu.

galápaški otóki

David Popovici Romunski plavalec.

dávid pópovič

V romunskem jeziku se dvočrkje ci na koncu besede in pred samoglasnikom izgovori č, ne či.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Mariupolj Kraj v Ukrajini.

marjúpolj; iz marjúpolja, v marjúpolju

iz Mariupolja, v Mariupolju

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.
Nenaglašeni i pred samoglasnikom izgovorimo j.
Mehka znaka (ь in ъ) opuščamo, samo za l in n ga (navadno) zamenjamo z j, na primer Mariupolj, Ternopilj, Gostomelj, Borispilj, Šmigalj, Irpinj.

Lugansk Mesto v Ukrajini.

lugánsk; iz lugánska, v lugánsku

iz Luganska, v Lugansku

Ukrajinski zapis Луганськ prečrkujemo Lugansk, ne Luhansk. Cirilski г je g (v angleščini h): Energodar (ne Enerhodar), Igor (ne Ihor), Olena Pidgrušna (ne Pidhrušna) …
Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.

Doneck Mesto v Ukrajini.

donéck; iz donécka, v donécku 

iz Donecka, v Donecku

Pri ukrajinskih krajevnih imenih upoštevamo v slovenščini uveljavljena in ustaljena imena, t. i. eksonime (Lvov, Kijev, Harkov, Zaporožje), kot so zapisana v Pravopisu, Slovarju slovenskih eksonimov in Ukrajinsko-slovenskem slovarju, seznam krajev je tudi v Jezikovni svetovalnici.

Edinburg Glavno mesto Škotske.

édinburg   

Ime smo pisno in izgovorno podomačili.

Charles Michel Belgijski politik.

šárl mišél

Po francosko, zato ne: [čarls].
V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francosko dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Končnica -es je nema, če ni naglašena.
Končni soglasniki so večinoma nemi, l pa navadno ostane v izgovoru (Meribel [meribél], Paul [pól], Claudel [klodél] …).

Ukrajina

ukrajína, ukrajínski

V zbornem jeziku (javni govorni položaj) je naglas na i-ju, ne na u-ju.

Joe Biden Ameriški politik.

džó bájdǝn, džója bájdna

2. sklon Joeja Bidna

Dvočrkje oe izgovorimo o, zato pri sklanjanju osnovo podaljšujemo z j (pisno in govorno).
Govorjeni polglasnik v priimku Biden pri sklanjanju izgine (onemi).

 Århus Mesto na Danskem.

órhus

Dansko črko å izgovarjamo kot o.

 Manuel Cornu Francoski športni plezalec.

manuél korní

Aalborg Kraj na Danskem.

ólborg

Danski dvojni samoglasnik a izgovarjamo kot o.

Abbeville Kraj v Franciji.

abvíl

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Nenaglašeni e-ji so v francoskem jeziku nemi.
Črka e se zlasti na koncu ne izgovarja.
Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno: Musset [misé].

Abbeville Več krajev v Združenih državah Amerike.

ébvil

Črka e se v angleškem jeziku zlasti na koncu ne izgovarja.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Abbéville-la-Rivière Kraj v Franciji.

abevíl la rivjêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črka e se zlasti na koncu ne izgovarja; črka é se izgovori kot e.
I se pred samoglasnikom vedno izgovori kot j: Liege [ljéž].
Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno: Musset [misé].
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Abdelkader Ghezzal Alžirski nogometaš, rojen v Franciji.

abdelkádər gedzál, abdelkádra gedzála, abdelkádrov

2. sklon Abdelkadra Ghezzala, pridevnik Abdelkadrov

Pri Alžircih smo upoštevali zapis imen in priimkov v francoskem jeziku, kot jih je pred svetovnim prvenstvom Mednarodna nogometna zveza na svoji spletni strani objavila leta 2010. Pri tistih, ki so bili rojeni v Franciji, smo navadno upoštevali francosko izgovarjavo, po pravilih za prevzemanje v slovenski knjižni jezik. Pri v Alžiriji rojenih nogometaših pa podomačeni izgovor.

Abdullah Gül Turški politik.

ábdulah gíl

Ime Abdullah izgovarjamo v ustaljeni podomačeni obliki.
Turški ü zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z i-jem.

Abdullah Öcalan Kurdski aktivist.

ábdulah edžalán

Ime Abdullah izgovarjamo v ustaljeni podomačeni obliki.
Turški ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem, c izgovarjamo kot dž.

Abhisit Vejjajiva Tajski politik.

apísit vejčáčiva

Abidžan Mesto v Slonokoščeni obali.

abidžán

Slonokoščena obala je nekdanja francoska kolonija. Uradni jezik je francoski, zato ime mesta izgovarjamo po francoskih izgovornih pravilih in ga naglasimo na zadnjem zlogu.

Abuja Glavno mesto Nigerije.

abúdža

Achille Occhetto Italijanski politik.

akíle okéto

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom k.

Adam Hrycaniuk Poljski košarkar.

ádam hricánjuk

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

Adam Michnik Poljski zgodovinar.

ádam míhnik

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom h.

Adam Mickiewicz Poljski pesnik.

ádam mickjévič

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.

Adam Waczynski Poljski košarkar.

ádam vačínski

V izvirniku je zapis priimka Waczyński.
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.

Adel Abdul Mahdi Iraški politik.

ádel ábdul máhdi

Adelajda Mesto v Avstraliji.

adelájda

Adlene Guedioura Alžirski nogometaš, rojen v Franciji.

adlên gedjurá

Pri Alžircih smo upoštevali zapis imen in priimkov v francoskem jeziku, kot jih je pred svetovnim prvenstvom Mednarodna nogometna zveza na svoji spletni strani objavila leta 2010. Pri tistih, ki so bili rojeni v Franciji, smo navadno upoštevali francosko izgovarjavo, po pravilih za prevzemanje v slovenski knjižni jezik. Pri v Alžiriji rojenih nogometaših pa podomačeni izgovor.