Ahmet Davutoğlu Turški politik.

áhmet davutóglu

Turško črko ğ, ki je v turškem jeziku izgovorjeno oslabljeno, izgovorimo s slovenskim fonemom g. (gl. Slovenski pravopis 2001, preglednica za turški jezik.)