Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsAndrij Sadovi Ukrajinski politik.

andríj sadôvi, andríja sadôvega

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.
Pri osebnih imenih drugače obravnavamo rojstno ime in priimek na -iй, ker gre za etimološko različen izvor. Imena zapisujemo z -ij (Андрій – Andrij, Віта́лій – Vitalij), priimke pa z -i (Садови́й – Sadovi, Зеле́нський – Zelenski).
Ime sklanjamo po samostalniški sklanjatvi, priimek pa po pridevniški (tako je tudi v izvirnem jeziku).