Arkansas Zvezna država v ZDA.

arkánsas   

Uporabljamo ustaljeno podomačeno izgovarjavo. ( angl. /árk nso/