Aalborg Kraj na Danskem.

ólborg

Danski dvojni samoglasnik a izgovarjamo kot o.

Abbeville Kraj v Franciji.

abvíl

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Nenaglašeni končni e je nemi.
Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno: Musset [misé].

Abbeville Več krajev v Združenih državah Amerike.

ébvil

Črka e se v angleškem jeziku zlasti na koncu ne izgovarja.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Abbéville-la-Rivière Kraj v Franciji.

abevíl la rivjêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Nenaglašeni končni e je nemi; črko é izgovorimo e.
I pred samoglasnikom izgovorimo j: Liege [ljéž],
dvojne soglasnike pa enojno: Musset [misé].
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Adel Abdul Mahdi Iraški politik.

ádel ábdul máhdi

Adelajda Mesto v Avstraliji.

adelájda

Ahmad Šami Sirski begunec.

áhmad šámi

Ahmet Davutoğlu Turški politik.

áhmet davutóglu

Turško črko ğ, ki je v turškem jeziku izgovorjena oslabljeno, izgovorimo s slovenskim fonemom g. (gl. Slovenski pravopis 2001, preglednica za turški jezik.)

Akhisar Belediyespor Turška nogometna ekipa.

akísar beledjéspor

Alabama Ameriška zvezna država.

alabáma

Albin Kurti Kosovski politik.

álbin kúrti

Aleksej Navalni Ruski politik.

aleksêj naválni

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Alessia Mîțu Coșca Romunska smučarska skakalka.

alésja mícu kóška

Romunski î zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z i-jem.
Črko ţ izgovorimo c.

Aleš Sopotnik Slovenski smučarski serviser.

alèš sopótnik

Aleš Šabeder Slovenski politik.

alèš šabéder, alêša šabédra

Aleša Šabedra

Alexander Van der Bellen Avstrijski politik.

aleksándər van der bélən, aleksándra van der bélna

Alexandra Van der Bellna

Priimek izhaja iz Nizozemske; nizozemski Van tako tudi izgovorimo: [van].

Alexandre Lacazette   Francoski nogometaš.

aleksándər lakazét

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francoske končne polglasnike vedno prestavimo za zlog nazaj: Sartre, Grenoble …

Alexandru Crețu Romunski nogometaš.

aleksándru krécu

Romunska črka ț se izgovori s fonemom c.

Alexis Pinturault Francoski alpski smučar.

aleksí pentiró, aleksíja pentirója

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Kadar v francoskem jeziku -in ali -en ne stojita pred samoglasnikom, ju pri prevzemanju v slovenščino ne izgovarjamo tako, kot sta zapisana, temveč kot -en oziroma -an. Npr. Vincent [vensán], Clemenceau [klemansó], Badinter [badentêr], enjambement [anžambmá], Jospin [žospên].
Francosko črko u izgovorimo s fonemom i; za q in g se pa ne izgovarja: Jacques [žák].
Dvočrkje au izgovorimo kot o.
Končni soglasniki so v francoščini večinoma nemi.

Almada Mesto na Portugalskem.

almáda, v almádi, iz almáde

v Almadi, iz Almade

Več zadetkov...

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors