Aung San Su Či Mjanmarska političarka, prejemnica Nobelove nagrade za mir.

áung sán sú čí

César Franck Francoski skladatelj in orglavec belgijsko-nemškega rodu.

sezár fránk

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črko c pred e, i ali y izgovorimo s: Cézanne [sezán], Cyrano [siranó].
S med samoglasnikoma izgovorimo kot z (Toulouse [tulúz-]).

Christian Ihle Hadland Norveški pianist.

krístjan íle hádland

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Christophe Deloire Generalni direktor organizacije Novinarji brez meja.

kristóf deluár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom k, če so besede grškega izvora: Christophe [kristóf], Christian [kristján].

Jean-Baptiste le Rond d’Alembert Francoski glasbeni teoretik.

žán batíst lǝ rón dalambêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
Francosko ime Baptiste izgovorimo brez p: [batist].
Če em ni pred samoglasnikom, izgovorimo am: Embrun [ambrén].

Jean-François Paillard Francoski dirigent.

žán fransuá pajár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu besede.
Končni soglasniki so večinoma nemi.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Zveza ill se izgovori z j.
Francosko črko ç izgovorimo s fonemom s.

Jean-Philippe Rameau Francoski baročni skladatelj in glasbeni teoretik.

žán filíp ramó

V francoskem jeziku je vedno naglašen zadnji zlog besede.
Zveza eau se izgovori z o.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).

Marián Milčák Slovaški pesnik, literarni znanstvenik in prevajalec.

márjan mílčak

V slovaškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu besede.

Marie Tussaud Francoska umetnica.

marí tisó

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu besede.
Črko u izgovorimo kot i (Tartuffe [tartíf]).
Dvočrkje au izgovorimo kot o.

Marie-Georges-Jean Méliès Francoski iluzionist.

marí žórž žán meljés

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Končnica -es je v francoskem jeziku nema, če ni naglašena.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Končnica -es v francoskem jeziku ni nema, če je naglašena.

Mohammad Rasoulof Iranski režiser.

mohámad rasúlof

Ngozi Okonjo-Iweala Generalna direktorica Svetovne trgovinske organizacije; nigerijska političarka, opravljala različne funkcije v Svetovni banki.

әngózi okóndžo ivêjla

Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen Francoski skladatelj, orglavec in ornitolog.

olivjé ežên prospêr šárl mesjên

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).

Paul Éluard Vzdevek francoskega nadrealista Eugèna Grindela.

pól eliár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje au izgovorimo kot o.
Črko u izgovorimo kot i (Tartuffe [tartíf]).

Wanda Wistinghausen Chulawska Operna pevka in pedagoginja.

vánda vístinghauzn hulávska

Zemun Del Beograda.

zemún

Generic selectors
Zgolj natančno ujemanje
Išči po geslu
Išči po vsebini
Filtri
Albanščina
Angleščina
Arabščina
Italijanščina
Korejščina
Nemščina
Španščina