Boston Mesto v ZDA.

bóston           

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.