Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsCarlos Alcaraz Španski teniški igralec.

kárlos alkarás, kárlosa alkarása

2. sklon Carlosa Alcaraza

V španskem jeziku črko z izgovorimo s fonemom s, izjema je le položaj pred l-jem ali m-jem.
Ime Carlos je naglašeno po pravilu, da so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na n oz. s.
Priimek Alcaraz je naglašen po pravilu, da so na zadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na soglasnik, razen s ali n. Izjem je veliko, pogosto so to priimki na -ez, takrat pa je naglasno mesto vedno zaznamovano z ostrivcem: Chávez, Hernández, Pérez, González, Rodríguez …