Bertie Ahern Irski politik.

bə̀rti ahə̀rn

Prim. Longmanov izgovorni slovar, v priimku torej ni naglašen prvi zlog, temveč polglasnik ob r-ju.

Máire Geoghegan-Quinn Irska političarka.

máure gôjgən kvín