César Franck Francoski skladatelj in orglavec belgijsko-nemškega rodu.

sezár fránk

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črko c pred e, i ali y izgovorimo s: Cézanne [sezán], Cyrano [siranó].
S med samoglasnikoma izgovorimo kot z (Toulouse [tulúz-]).

Christian Ihle Hadland Norveški pianist.

krístjan íle hádland

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Eugène Ysaÿe Belgijski violinist in skladatelj.

2. sklon Eugèna Ysaÿeja

ežên izaí, ežêna izaíja

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž (Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).
Nenaglašeni e-ji so nemi.
S med samoglasnikoma izgovorimo kot z (Toulouse [tulúz-]).

Jean-Baptiste le Rond d’Alembert Francoski glasbeni teoretik.

žán batíst lǝ rón dalambêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
Francosko ime Baptiste izgovorimo brez p: [batist].
Če em ni pred samoglasnikom, izgovorimo am: Embrun [ambrén].

Jean-François Paillard Francoski dirigent.

žán fransuá pajár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu besede.
Končni soglasniki so večinoma nemi.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Zveza ill se izgovori z j.
Francosko črko ç izgovorimo s fonemom s.

Jean-Philippe Rameau Francoski baročni skladatelj in glasbeni teoretik.

žán filíp ramó

V francoskem jeziku je vedno naglašen zadnji zlog besede.
Zveza eau se izgovori z o.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).

Liviu Prunaru Romunski violinist.

líviu prunáru

V romunskem jeziku so besede, ki se končujejo na samoglasnik, večinoma naglašene na predzadnjem zlogu.

Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen Francoski skladatelj, orglavec in ornitolog.

olivjé ežên prospêr šárl mesjên

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).

Pablo Hasél Katalonski glasbenik; umetniško ime.

páblo asél

V španskem jeziku so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na s oz. n: Picasso, Dolores, Esteban – [pikáso, dolóres, estévan].
Naglasno mesto je zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po pravilih naglaševanja v tem jeziku.
H je v španskem jeziku nem, izjemo naredimo pri podomačenih imenih (Havana, Honduras).

Valerij Gergijev Ruski dirigent.

valêrij gêrgijev, z valêrijem gêrgijevom

6. sklon z Gergijevom

Pri imenih s končajem -ov in -ev tvorimo 6. sklon s samostalniškim obrazilom -om, ne s pridevniškim -im, napačno: z Medvedjevim, z Gergijevim. Pravilno tudi samo: z Lavrovom, Ivanovom, Basajevom, s Turgenjevom, Prokofjevom, Čehovom ...
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Vesko Eschkenazy Bolgarski judovski violinist.

vésko eškenázi

Vladimir Aškenazi Sovjetski, islandski in ruski pianist, dirigent in skladatelj.

vládimir aškenázi

Wanda Wistinghausen Chulawska Operna pevka in pedagoginja.

vánda vístinghauzn hulávska

Generic selectors
Zgolj natančno ujemanje
Išči po geslu
Išči po vsebini
Filtri
Albanščina
Angleščina
Arabščina
Italijanščina
Korejščina
Nemščina
Španščina