Angela Nanetti Italijanska pisateljica.

ándžela nanéti

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
G pred e ali i izgovarjamo dž.

Elif Shafak Turška pisateljica.

élif šafák

V turškem jeziku naj bi bil naglas večinoma na zadnjem zlogu.
Tako pa svoje ime izgovori sama.

Eugène Émile Paul Grindel Francoski nadrealist.

ežên emíl pól grindél

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).
Dvočrkje au izgovorimo kot o.

Frans Eemil Sillanpää Finski pisatelj.

frans emil sílanpe, fransa emila sílanpeja

Naglas v finskem jeziku je vedno na prvem zlogu.
Finsko črko ä izgovorimo s fonemom e. Dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Gabriel García Márquez Kolumbijski pisatelj.

gabriél garsía márkes

V španskem jeziku so imena, ki se končajo na soglasnik, večinoma naglašena na zadnjem zlogu, tako še npr. Manuel [manuél], Martín [martín], Fidel [fidél].

haiku Japonska trivrstična pesniška oblika.

hájku

Ian McEwan Angleški pisatelj.

ían mǝkjúan

Dvočrkje ew izgovorimo ju ali u: New York [njú jórk], Steward [stjúard], Lewis [lúis].

Ivan Franko Ukrajinski pesnik in pisatelj.

ívan fránko, ívana fránka

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.
Imena, ki so identična slovenskim, naglasno podomačimo, na primer Boris [bóris], ne [borís], Roman [róman], ne [román], Ivan [ívan], ne [iván].

J. K. Rowling Britanska pisateljica.

džej kej rôuling

Jean-Claude Mourlevat Francoski pisatelj.

žán klód murlevá, žán klóda murlevája
murlevájev

2. sklon Jean-Clauda Mourlevata
prid. Mourlevatov

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a; au kot o; ou kot u.

Jo Nesbø Norveški pisatelj.

jó nésbe, jója nésbeja

Joja Nesbøja

V norveškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Norveška črka ø se izgovori s fonemom e.

José de Sousa Saramago Portugalski pisatelj, dramatik in novinar.

žozé de sóza saramágo

V portugalskem jeziku so besede, ki se končajo na samoglasnik, naglašene na predzadnjem zlogu. Izjeme so vedno označene z naglasnim znamenjem. Dvočrkje ou se izgovori z o.

Lesja Ukrajinka Ukrajinska pisateljica.

lésja ukrajínka, lésje ukrajínke

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Lev Nikolajevič Tolstoj Ruski pisatelj.

lev nikolájevič tólstoj

Uporabljamo ustaljen glasovno in naglasno podomačen izgovor.

Maarta Pärtna Estonska pesnica.

márta pêrtna

V estonskem jeziku je naglašen prvi zlog.
Dvojne soglasnike in samoglasnike izgovarjamo enojno.
Črko ä izgovorimo e.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Marián Milčák Slovaški pesnik, literarni znanstvenik in prevajalec.

márjan mílčak

V slovaškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu besede.

Michel Houellebecq Francoski pisatelj.

mišél  uelbék

V francoskem jeziku je vedno naglašen zadnji zlog. Črka h se ne izgovarja.

Paul Éluard Vzdevek francoskega nadrealista Eugèna Grindela.

pól eliár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje au izgovorimo kot o.
Črko u izgovorimo kot i (Tartuffe [tartíf]).

Sergij Žadan Ukrajinski pesnik in pisatelj.

sêrgij žadán

Taras Ševčenko Ukrajinski pesnik.

táras ševčénko, tárasa ševčénka

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.
Imena, ki so identična slovenskim, naglasno podomačimo, na primer Boris [bóris], ne [borís], Roman [róman], ne [román], Ivan [ívan], ne [iván].

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors